• 30.10.2019---Wycieczka na ogródki działkowe.

     • Jesień to piękny czas, pełen kolorowych, opadających na ziemię liści, to czas rodzinnych spacerów po parku i zbierania kasztanów, żołędzi czy jarzębiny. W sadzie i warzywniaku to czas zbioru plonów, a także porządkowania ogrodu.

      Dlatego też, zgłębiając tematykę jesiennych zmian, jakie zachodzą w różnych środowiskach, uczniowie  klasy 2b i 3a wraz z wychowawczyniami p. M. Kozłowską i p. K. Adamczyk w piątek 25 października 2019 r. uczestniczyły w wycieczce do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 40- Lecia WP w Pile. Nasze klasy realizują małe projekty przyrodnicze w ramach zajęć dodatkowych pt. „Przyroda z klasą” oraz „Wędrówki przez cztery pory roku”. Celem naszej wycieczki było zobaczenie ogródków działkowych w jesiennych barwach, przyjrzenie się pracom porządkowym i pielęgnacyjnym wykonywanym w tym okresie na działkach. Korzystając z pięknej pogody, dzieci mogły zaobserwować jak wyglądają działki o tej porze roku, rozpoznawały znane im drzewa i krzewy owocowe oraz warzywa.  Pani Alicja, która jest prezesem działek, zaprosiła dzieci na swoją działkę, opowiedziała i pokazała, co na niej rośnie. Dzieci pomagały w drobnych pracach min. w sadzeniu maliny, wyrywaniu warzyw. Na koniec każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek i ciepłą herbatę. Pełni wrażeń i trochę zmęczeni wróciliśmy do szkoły .

      Serdecznie dziękujemy pani prezes ROD-u za miłe przyjęcie i do zobaczenia wiosną!!

      Red. Magdalena Kozłowska

     • 01.10.2019 --- WYBORY NA STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     • Dnia 1 października (wtorek) w naszej szkole odbyło się głosowanie wśród uczniów klas IV – VIII SP mające na celu wyłonić nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Do startu w tegorocznych wyborach stanęły cztery kandydatki. Były to, w kolejności alfabetycznej: Julia Hryncewicz (klasa VIII A), Jagoda Pietruszyńska (klasa VII C), Laura Pytlarz (klasa V B) oraz Inga Stankiewicz (klasa VII B).

      W ramach „kampanii wyborczej”  kandydatki wraz ze swoimi sztabami wyborczymi przygotowały specjalne plakaty z informacją o samych sobie (zainteresowania, hobby itp.), programem wyborczym oraz pomysłami na funkcjonowanie samorządu uczniowskiego. Plakaty można było podziwiać  na tablicy informacyjnej SU znajdującej się na I piętrze. Kandydatki zdecydowały się również na złożenie osobistej wizyty w wybranych klasach i zaprezentowanie swojego programu przed społecznością uczniowską, a także wysłuchanie pomysłów wyborców. Ponadto, dzień przed wyborami, podczas dwóch długich przerw międzylekcyjnych  kandydatki wraz ze swoimi sztabami przygotowały na holu szkolnym specjalne stoiska przedwyborcze. W ramach tychże stanowisk kandydatki miały ostatnią szansę przekonania uczniów naszej szkoły do oddania głosu na siebie. Nie obyło się bez rozdawania ulotek z hasłami wyborczymi (często w formie rymowanek), plakietek, naklejek  a nawet słodkich upominków w postaci cukierków!

      Tradycyjnym elementem wyborów było powołanie szkolnej uczniowskiej komisji wyborczej czuwającej nad prawidłowym przebiegiem głosowania. W skład komisji weszli: Hanna Słowińska i Antonina Strzelecka z klasy VII A,  Angelina Litwinienko i  Martyna Parecka z klasy VIII B,  Mateusz Bazelak i Marika Wójcik z klasy VIII C.  Zadaniem przedstawicieli tejże komisji było zapraszanie klas do stanowiska wyborczego znajdującego się w holu szkoły w celu oddania głosu na jedną kandydatkę. Uczniowie oddawali głosy na specjalnie przygotowanych kartach a następnie wrzucali je do urny wyborczej. Aby wybory można było uznać za demokratyczne oraz prawidłowo przeprowadzone powinny być one:

      1.POWSZECHNE: każdy uczeń ma  dobrowolne prawo do udziału w głosowaniu,

      2.RÓWNE: każdy uczeń ma jeden głos,

      3.BEZPOŚREDNIE: każdy głosuje osobiście,

      4.TAJNE: wybór jest anonimowy,

      5.WIĘKSZOŚCIOWE: wybory wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.

      Nadmienić należy, że wszystkie te cechy zostały spełnione. Komisja po przeprowadzonych wyborach dokonała bardzo skrupulatnego przeliczenia wszystkich oddanych głosów. Ze wszystkich tych zadań komisja wywiązała się wzorowo za co należą się uczniom wielkie słowa uznania!

      Na podstawie wszystkich zebranych głosów szkolna komisja wyborcza wyliczyła następujące dane:

      Osób uprawnionych do głosowania: 400

      Liczba oddanych głosów: 347

      W tym:

      -głosów ważnych: 336

      - głosów nieważnych: 11

       

      Wyniki na podstawie oddanych ważnych głosów:

      1) INGA STANKIEWICZ – 151 GŁOSÓW

      2) JULIA HRYNCEWICZ – 86 GŁOSÓW

      3) LAURA PYTLARZ – 71 GŁOSÓW

      4) JAGODA PIETRUSZYŃSKA – 28 GŁOSÓW

       

      Nową przewodniczącą samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2019/2020 została uczennica klasy VII B – Inga Stankiewicz. Nowej przewodniczącej serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy i samych  ciekawych pomysłów w nowej roli. Pozostałym kandydatkom serdecznie  dziękujemy za udział w wyborach, składamy gratulacje i liczymy na aktywną działalność w samorządzie uczniowskim. Samorząd uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do składania swoich pomysłów i propozycji, dzięki którym szkoła stanie się miejscem przyjaznym oraz sprzyjającym rozwojowi własnych uzdolnień oraz zainteresowań!

     • 21.10.2019--- PASOWANIE NA UCZNIA

     • 14 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA zorganizowana przez wychowawczynie i uczniów klas pierwszych. 96 zeszłorocznych przedszkolaków złożyło ślubowanie i zostało pasowanych przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile na uczniów naszej szkoły. Uczniowie odebrali z rąk wychowawczyń: Aleksandry Schoen-Kamińskiej, Małgorzaty Kurowskiej, Beaty Foszcz oraz Marii Konik okolicznościowe dyplomy. Nasze pierwszaki samodzielnie wystąpiły przed swoimi rodzinami chwaląc się zdolnościami muzycznymi oraz recytatorskimi.

      Po pasowaniu pierwszoklasiści wraz z rodzinami udali się na słodki poczęstunek do swoich sal.

      Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy samych sukcesów.

      Opracowała 

      Maria Konik

     • 21.10.2019--- „Przyroda z klasą”

     • Dnia 09 października 2019r. klasy 2b i 3a wraz z wychowawczyniami p. M. Kozłowską i p. K. Adamczyk uczestniczyły w wycieczce do zaprzyjaźnionej szkółki leśnej w Dobrzycy. Nasze klasy realizują małe projekty przyrodnicze w ramach zajęć dodatkowych pt. „Przyroda z klasą” oraz „Wędrówki przez cztery pory roku”. Prawdziwą lekcję przyrody, której tematem była „Jesień w lesie”, przygotował Pan nadleśniczy, który przeprowadził bardzo ciekawe zajęcia na łonie natury. Pierwszym etapem naszego spotkania był „ekstremalny” spacer po lesie, połączony z grzybobraniem, pokonywaniem naturalnych przeszkód oraz obserwacją przyrody. Mogliśmy zaobserwować jakie zmiany zachodzą w lesie jesienią, jakie dary szykuje dla nas las o tej porze roku. Po powrocie ze spaceru i pełnymi koszykami był czas na chwilę odpoczynku oraz posiłek. Następnie Pan leśniczy zaprowadził nas w „magiczne miejsce”- miejsce, gdzie dzieci uczą się przez zabawę. Zobaczyliśmy i doświadczyliśmy takie miejsca jak: hotel dla owadów, rekonstrukcję kopca mrówek od środka, leśne koło wiedzy, magiczne sześciany- czyli lekcja dendrologii oraz poznaj przez dotyk (dla odważnych!!!). Pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń i z leśnymi darami, wróciliśmy do szkoły.                                                        

      Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Zdrojowa Góra za mile spędzony czas na łonie natury.

      Red.Katarzyna Adamczyk                                                                                                                                                                                                                                                                            

     • 18.10.2019--- BIEG JESIENI

     • Aktywność może być zaplanowana jak i spontaniczna, najważniejsze by była obecna w naszym codziennym życiu, które coraz częściej jest pozbawione ruchu.

      Dnia 28 września 2019r. odbył się w Pile Bieg Jesieni.

      Wydarzenie organizowane było przez MOSiR i Miasto Piła.  Jak co roku na starcie można było spotkać bardzo wiele osób biorących udział w biegu. Byli to między innymi uczniowie klasy 1c SP nr 6 im. Lotników Polskich w Pile wraz z rodzicami i wychowawczynią p.Beatą Foszcz, uczniowie klasy 3c wraz z rodzicamii wychowawczynią p.Katarzyną Sykuterą - Świerczyńską. Wśród uczestników była również pani wicedyrektor naszej szkoły Małgorzata Strzelecka oraz nauczyciel j. angielskiego p.Piotr Gorzelak. Wszyscy dumnie reprezentowaliśmy naszą szkołę. Trzeba przyznać, że dodatki w postaci kolorowych, jesiennych liści przyciągały uwagę innych uczestników wydarzenia co bardzo nas zmotywowało. Poczyniliśmy już nawet plany związane z jesiennymi dodatkami na przyszły rok. Organizatorom bardzo dziękujemy za świetną organizację i do zobaczenia za rok.

      Opracowała

      Beata Foszcz

     • 15.10.2019--- Spotkanie z policjantami

     • We wtorek 15 października 2019 r., naszą szkołę odwiedzili policjanci z Zespołu Profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Pile. Policjanci przekazali najmłodszym uczniom, jak i gdzie bezpiecznie przejść przez jezdnię, poinformowali o konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz przypomnieli najważniejsze numery alarmowe. Poinstruowali uczniów klas I i II jak zachować się w przypadku spotkania osoby nieznajomej, jak również jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

      Organizator spotkania: Maria Konik

     • 07.10.2019 --- Dzień Języka Angielskiego

     • 7 października 2019 klasy szóste w ramach Dnia Języka Angielskiego wzięły udział w Turnieju pod hasłem "English Brings People Together"-"Angielski jednoczy ludzi"

      Uczniowie dzielili się swoją wiedzą i zdolnościami poprzez konkurencje z zakresu muzyki, literatury, sportu i geografii krajów anglojęzycznych tj.: Kanada, USA, UK
      i Australia.

      Koordynator:
      Anna Krutel

     • 04.10.2019 --- ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna , która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna.

      W tym roku akcja miała miejsce w piątek 4 października. Cztery komisje złożone z uczniów klas czwartych, wspierane przez asystentów, sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia. Każdy z chętnych, a było ich bardzo dużo rozwiązywał przykłady z tabliczki mnożenia, po komisyjnym zaliczeniu uzyskiwał tytuł ,,eksperta tabliczki mnożenia". 

      Poziom konkursu był bardzo wysoki a emocje ogromne. Wszyscy chcieli policzyć bezbłędnie zadania. Swoją znajomość tabliczki mnożenia mogli sprawdzić również nauczyciele i pracownicy szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl
   • agatamadej@sp6pila.dlaedu.pl
   • (67) 211 74 52 fax: (67) 211 74 73
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: agatamadej@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych