• 22.10.2018 --- I Runda Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych.

     •        Dnia 22 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile odbyła się pierwsza runda Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych .

             W zawodach zagrały drużyny ze Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance , Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile , Szkoły Podstawowej nr 2 oraz nasz zespół. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym.

              Nasza drużyna osiągnęła następujące wyniki : SP 2 - SP 6 - 1:4 , SP 4 - SP 6 - 1:4 , SP Stara Łubianka - SP 6 - 0:4. Wygrywając grupę awansowaliśmy do II rundy.

             Zagraliśmy w składzie : Piotr Andruszko , Szymon Brzezowski , Jakub Filipski , Jakub Genderka , Kacper Michałowski, Tymoteusz Stasiuk, Tymoteusz Wojdyło i Jędrzej Zieliński . 

      Gratuluję i życzę dalszych sukcesów .

      Opiekun zespołu i autor artykułu - Sławomir Grzegorczyk .

     • 23.10.2018 --- DZIENNIKARZE Z SZÓSTKI

     • Już drugi raz w naszej szkole działa grupa #Superkoderów. #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. 

      W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.  Tym razem nasi uczniowie zmierzą się ze ścieżką polonistyczną, która nosi nazwę Dziennikarze Przyszłości

      Dzięki udziałowi w tym projekcie grupy stworzą reportaże, które zaprogramują w scratchu. Koderzy nauczą się czym jest podcast i wykorzystają program audacity do obróbki plików dźwiękowych. Opiekunami projektu są p. Aleksandra Schoen-Kamińska i p. Agata Madej. Obie nauczycielki wspólnie nakręciły film, który został zakwalifikowany do trzeciej edycji tego programu. Fundacja Orange przekazała naszej szkole dotację, na zakup sprzętu potrzebnego do projektu.

     • 22.10.2018 --- "MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"

     • Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przyznało II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać bajkowa” Janowi Świerczyńskiemu

      W konkursie zakwalifikowano według regulaminu 680 prac plastycznych. Wybór był bardzo trudny, co jest rezultatem kreatywności, wyobraźni i ciężkiej pracy wszystkich uczestników. 

      Serdecznie Gratulujemy! 

      Karolina Kujawa-Adamska

     • 14.10.2018 --- "Zapal znicz pamięci"

     • Uczennice kl. III B gimnazjum pod opieką p. Beaty Lipowicz i p. Małgorzaty Kossak zaangażowały się
      w akcję medialno-edukacyjną: „Zapal znicz pamięci”. Jej inicjatorzy tak napisali na temat celu, który chcą osiągnąć: „Płomieniami palących się zniczy chcemy przypomnieć o tysiącach zamordowanych Polaków na obszarach siłą wcielonych do III Rzeszy niemieckiej w roku 1939, w tym powstańców wielkopolskich, śląskich oraz innych twórców II Rzeczypospolitej.

      Tylko do końca 1939 r. na terenie Wielkopolski, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej Niemcy zamordowali około 40 tysięcy przedstawicieli polskich elit. 

      W najbliższą niedzielę, 14 października o godz. 12.00 zapalmy znicze w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru. Celem akcji jest przypomnienie sylwetek osób, które w danym regionie poniosły śmierć z powodu swojej przynależności narodowej oraz aktywności społecznej, a także zwrócenie uwagi na system okupacyjny wprowadzony na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej.

      Uczestników akcji zapraszamy do nadsyłania fotografii wykonanej w miejscu pamięci na adresy: znicz@radiopoznan.fm oraz znicz@dzieje.pl

      Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem pionów edukacyjnych IPN z Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, Katowic oraz Łodzi oraz regionalnych rozgłośni radiowych. Partnerem akcji jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Oddział: Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII.

      Partnerem medialnym jest portal: www.dzieje.pl

      Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

      Nasze uczennice i nauczycielki pojechały do podpilskiej wsi – Zelgniewo – gdzie o 1:00 we wrześniu 1939 nastąpił atak na posterunek Polskiej Straży Granicznej, którego bohatersko bronili: Szczepan Ławniczak, Marceli Nowak, Stefan Galiński, Antoni Łaboda oraz żołnierz WP Aleksander Gulczyński (poległ w czasie ataku). Jeden z broniących tego posterunku został bestialsko zamordowany siekierami, gdy Polacy wycofywali się z wioski, pozostali zginęli w obozach koncentracyjnych. Więcej na ten temat opowie nasz film realizowany w ramach konkursu „Niepodległa”. Dziś krótko przypominamy ich historię i zapalamy ZNICZ PAMIĘCI.

       

      Beata Lipowicz

     • 01.10.2018 --- WYBORY NA STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Kampania wyborcza oraz wybory na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile tradycyjnie odbyły się we wrześniu oraz na początku października w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą "Samorządy mają głos!"

      Oto najważniejsze daty i momenty tego wielkiego wydarzenia:

      7 września (piątek) - powołanie komisji wyborczej przez opiekuna SU pana Piotra Gorzelaka. Zadaniem komisji jest uczciwe i demokratyczne przeprowadzenie wyborów na stanowisko przewodniczącego SU. W skład komisji weszli przedstawiciele klas 7-8 SP, którzy odznaczyli się pracowitością i aktywnym działaniem na rzecz SU w zeszłym roku szkolnym: Angelina Litwinienko i Mateusz Bazelak z klasy 7 SP oraz Julia Gamrot i Dominika Karniszewska z klasy 8 SP.

      13 września (czwartek) - spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów klasowych klas 6-7 SP ,3 GIM oraz zainteresowanymi uczniami. Podczas tego spotkania opiekun SU pan Piotr Gorzelak przedstawił uczniom możliwość ubiegania się o stanowisko przewodniczącego SU w naszej szkole. Poinformował o najważniejszych zadaniach SU - obowiązkach, prawach oraz przywilejach. Podano, iż kandydatury na  stanowisko przewodniczącego SU są przyjmowane do 20 września.

      14 września (piątek) - dokonanie rejestracji uczniów z komisji wyborczej na stronie internetowej wybory.ceo.org.pl

      20 września (czwartek) - zakończenie przyjmowania kandydatur na stanowisko przewodniczącego SU. Wpłynęły kandydatury 4 uczennic: Agata Łańska z klasy 6 C, Nikola Jakobsche z klasy 7 B, Julia Koneczna z klasy 8 A oraz Lena Runiewicz z klasy 3 C GIM.

      21 września (piątek) - spotkanie organizacyjne z przedstawicielami komisji wyborczej oraz kandydatkami na stanowisko przewodniczącego SU. Przedstawienie regulaminu wyborów oraz jego podpisanie przez zebrane osoby. Uzyskanie zgód od rodziców uczennic oraz ucznia na przetwarzanie danych osobowych i prezentację wizerunku zgodnie z rozporządzeniem RODO. Przypomnienie podstawowych zasad kampanii wyborczej.

      24 września-28 września - KAMPANIA WYBORCZA - publiczna prezentacja plakatów wyborczych na tablicy informacyjnej SU z pomysłami na działalność Samorządu w roku szkolnym 2018/2019. Wizyty kandydatek oraz ich sztabów wyborczych w klasach 4-8 SP oraz 3 GIM. w celu prezentacji własnego programu oraz przekonywania do oddania głosu. W ramach "przekonywania" uczennice rozdawały karteczki ze swoimi pomysłami, słodkie upominki a także drobne przybory szkolne :)

      1 PAŹDZIERNIKA W PONIEDZIAŁEK  nastąpiła najważniejsza część całego przedsięwzięcia czyli wybory. Tego dnia do specjalnie przygotowanego stanowiska wyborczego mieszącego się na holu szkolnym przedstawiciele komisji wyborczej zapraszali uczniów klas 4-8 SP oraz 3 GIM aby Ci mogli oddać głos na jedną z czterech kandydatek. Na tablicy informacyjnej widniała ordynacja wyborcza z najważniejszymi hasłami wyborów (wybory są równe, tajne, proporcjonalne oraz powszechne). Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza przeliczyła wszystkie oddane głosy. Wyniki prezentowały się następująco:

      W WYBORACH UDZIAŁ WZIĘŁO 478 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA UCZNIÓW KLAS  4-8 SP ORAZ 3 GIM., ODDANO 457 GŁOSÓW WAŻNYCH.

      1. LENA RUNIEWICZ  (KLASA 3 C GIM) – 141 GŁOSÓW

      2. AGATA ŁAŃSKA (KLASA 6 C SP) – 139 GŁOSÓW

      3. NIKOLA JAKOBSCHE (KLASA 7 B SP) - 116 GŁOSÓW

      4. JULIA KONECZNA (KLASA 8 A SP) –  61 GŁOSÓW

      Podsumowując, Lena Runiewiczz klasy 3c GIM została nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Jej zastępczynią została Agata Łańska z klasy 6 c. Pozostały dwie kandydatki zostały członkiniami zarządu SU. Wszystkim kandydatkom serdecznie dziękujemy i gratulujemy udziału w wyborach!

      Jak widać cały wrzesień i początek października był w szkole czasem zdecydowanie wyborczym oraz samorządowo aktywnym. Uczniowie niezwykle starannie zaangażowali się w kampanię wyborczą i wybory podkreślając to niezwykłe święto demokracji.

       

      Piotr Gorzelak

     • 28.09.2018 --- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić,
      iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna.

      W tym roku w piątek 28 września nasza szkoła po raz trzeci przyłączyła się do ogólnoświatowej akcji. Cztery komisje złożone z uczniów klas czwartych, wspierane przez asystentów, sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia. Każdy z chętnych, a było ich bardzo dużo rozwiązywał przykłady z tabliczki mnożenia, po komisyjnym zaliczeniu uzyskiwał tytuł ,,eksperta tabliczki mnożenia". Poziom konkursu był bardzo wysoki a emocje ogromne. Wszyscy chcieli policzyć bezbłędnie zadania. Swoją znajomość tabliczki mnożenia sprawdzały również osoby dorosłe: nauczyciele, rodzice czy dziadkowie naszych uczniów. Musimy przyznać, że osoby starsze  tabliczkę mnożenia pamiętają celująco, ale z młodszymi bywa różnie, nie wszystkim poszło  dobrze – następna próba za rok.

      Wszystkim, którzy otrzymali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia (wręczono 317 takich odznak)

      GRATULUJEMY!

      Światowemu Dniu Tabliczki Mnożenia towarzyszyła wystawa rysunków z tabliczką mnożenia wykonanych przez uczniów klasy IV.

      Nad całością imprezy czuwały nauczycielki uczące matematyki: Anna Wolska, Beata Krutel – koordynatorki oraz Małgorzata Malczewska oraz Agata Madej.

      Szkolny koordynator Anna Wolska

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
    • sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl
    • agatamadej@sp6pila.dlaedu.pl
    • (67) 211 74 52 fax: (67) 211 74 73
    • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła
    • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: agatamadej@interia.pl
    • 764-23-33-770
    • /SP6_Pila/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych